ร่วมงานกับเรา
ท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถสมัครด้วยตนเองที่แผนกงานบุคคล ชั้น 3 โทร. 076-358888 ต่อ 3236
หรือส่ง e-mail : hr@phuketcityhospital.org

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาอุปกรณ์การแพทย์ หรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  28 สิงหาคม 2561

เจ้าหน้าที่เวรเปล (เคลื่อนย้ายผู้ป่วย)      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : -เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
-บุคลิกภาพดีและรักงานบริการ
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  29 สิงหาคม 2561

เจ้าหน้าที่ศูนย์รถ      
จำนวน 3 อัตรา 
คุณสมบัติ : -เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
-สามารถขับรถยนต์ได้
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่า 3 ปี
-กรณีมีใบขับขี่รถขนส่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-บุคลิกภาพดีและรักงานบริการ
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  11 กันยายน 2561

เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม       
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : -เพศชาย
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  12 กันยายน 2561

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  12 กันยายน 2561

เภสัชกร Full Time / Part time      
จำนวน 2 อัตรา 
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
วันที่ลงประกาศ :  12 กันยายน 2561

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131