ร่วมงานกับเรา
ท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถสมัครด้วยตนเองที่แผนกงานธุรการ ชั้น 3 โทร. 076-358888 ต่อ 3259 ,มือถือ 061-1721127
หรือสมัครทาง email : hr@phuketcityhospital.org, ornhr2014@gmail.com

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131