ประชาสัมพันธ์รพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 26 สิงหาคม 2557
             รพ.อบจ.ภูเก็ต ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่องานสายใยรักแห่งครอบครัว  โดย นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีกำหนดการดังนี้

      วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. สำ…
วันที่: 26 สิงหาคม 2557
       ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ รพ.อบจ.ภูเก็ต ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จ.ภูเก็ต…
วันที่: 21 พฤษภาคม 2557
             โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทางโรงพยาบาล จึงได้จัดโครงการ ตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 12.00 น. โดยมีกิจกรรมในงานมากมายเช่น

 …
วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2557
             โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโปรโมชั่นโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรักคู่รักในราคาพิเศษ 

รายละเอียดการตรวจค่ะ http://phuketcityhospital.org/?page=package

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โท…
วันที่: 27 มกราคม 2557
             ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมโครงการการดูแลรักษาสุขภาพดวงตา ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ชั้น G โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต…
1 2 3 4 5 6 7 Next
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131