กิจกรรมรพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 10 ตุลาคม 2561
       วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ชุมชนสะพานร่วม 1, 2 และชุมชนร่วมน้ำใจ เพื่อติดตามอาการผู้ป่วย ประเมินสภาพ…
วันที่: 10 ตุลาคม 2561
       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ เคหะชุมชนภูเก็ต ซอย 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต เพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเ…
วันที่: 24 กันยายน 2561
       เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อสร้างภูมิคุ้…
วันที่: 14 กันยายน 2561
       เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้แก่พนักงาน โรงแรมบัญดาราภูเก็ต สำหรับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ทางโรง…
วันที่: 12 กันยายน 2561
       เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้การรักษาโรคทั่วไป พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพและสิทธิการรักษาพยาบาล โปรแกรมต…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131