กิจกรรมรพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 15 สิงหาคม 2561
       วันที่ 15  สิงหาคม 2561  ที่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้แก่พนักงาน บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (…
วันที่: 14 สิงหาคม 2561
       เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดกิจกรรม “ แต่งแต้มความรู้สึกดี ๆ ถึงแม่ของเรา” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่โร…
วันที่: 14 สิงหาคม 2561
       เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคม จ.ภูเก็ต ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต มีบริการตรวจสุขภาพ วัด…
วันที่: 31 กรกฎาคม 2561
       เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล  นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ…
วันที่: 28 กรกฎาคม 2561
       วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เรา…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131