เครื่องมือแพทย์อันทันสมัย

             CT SCAN 64 Slices
             CT SCAN 64 Slices เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้เวลาในการตรวจรวดเร็วง่าย ไม่เกิน 5 นาที ลดปริมาณรังสีเข้าสู่ร่างกายผลตรวจมีความแม่นยำสูง หลังการตรวจไม่จำเป็นต้องนอนพัก สามารถทำงานได้ตามปกติ
             1. ตรวจเส้นเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary CT Angiography) เพื่อวิเคราะห์ เส้นเลือดตีบจากไขมันที่ไปเกาะผนังผนังหลอดเลือดแดง (Coronary Artery Disease) การที่มีก้อนแคลเซียมไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดแดง (Coronary Artery Calcification)
             2. ตรวจระบบเส้นเลือดแดงที่ตีบตันได้ทุกส่วนของร่างกาย ประกอบด้วยเส้นเลือดแดงเลี้ยงสมอง เส้นเลือดแดงเลี้ยงไตเส้นเลือดแดงเลี้ยงขาทั้งสองข้างเส้นเลือดแดงเลี้ยงแขนทั้งสองข้างเส้นเลือดแดงหลักที่ไปเลี้ยงร่างกายส่วนล่างเส้นเลือดแดงส่วนอื่นๆ รวมไปถึงตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อสมอง (Brain CT) เนื้อเยื่อในช่องท้อง (Abdominal CT)และกระดูกส่วนต่างๆ

             Ultra-sound 4D
             เครื่องอัลตร้าซาวด์4D (Ultra-sound 4D )เป็นเทคโนโลยีล้ำ..ที่ทำให้คุณแม่เห็นภาพลูกรักได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ด้วยประสิทธิภาพ ...เสมือนจริง ทำให้สร้างความมั่นใจ..ความสบายใจให้แก่คุณแม่ได้ว่าทารกมีสุขภาพแข็งแรงและพร้อมจะออกมาดูโลก มองเห็นภาพเคลื่อนไหวของลูกน้อยได้ตั้งแต่ในครรภ์ ก่อให้เกิดความรักความผูกพันในครอบครัว ระหว่างพ่อแม่ลูกตั้งแต่ทารกน้อยยังอยู่ในครรภ์ ...และในทางการแพทย์สามารถใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ในครรภ์มารดารวมทั้ง การตรวจสุขภาพดูความสมบูรณ์ของทารกขณะอยู่ในครรภ์...เช่น ใบหน้า แขน ขา นิ้วมือ นิ้ว การซ้อมหายใจ ดูดนิ้ว หาว หรือยิ้มคุณแม่สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนเสมือนจริงนำมาซึ่งความปลื้มปิติของคุณแม่และยังนำมาซึ่งความมั่นใจและสบายใจได้ว่าทารกมีสุขภาพแข็งแรงและพร้อมจะออกมาดูโลก.... เริ่มตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์5 เดือน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131