ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 5 มิถุนายน 2562
       วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ ณ ชุมชนแสนสุข โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกยากันยุง แจกทรายอะเบท และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์…
วันที่: 5 มิถุนายน 2562
       วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายแพทย์…
วันที่: 30 พฤษภาคม 2562
       วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 รพ.อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาให้ความรู้แกนนำในการคัดกรองสุขภาพและให้บริการวัคซีนในการป้องกันและควบคุ…
วันที่: 28 พฤษภาคม 2562
       วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล, นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเส…
วันที่: 24 พฤษภาคม 2562
       7 กลุ่มเสี่ยง ที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือ วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยกับทุกเพศทุกวัย และเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของอาการไข้ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
1. หญิงมี…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131