ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 22 พฤษภาคม 2562
       เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา  หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ รพ.อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ตัว จากคุณผจง ตันสุคตานนท์, คุณบุญยื…
วันที่: 15 พฤษภาคม 2562
       วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ หน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต เพื่อเข้าร่วมโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาส = ให้โอกาสผ…
วันที่: 10 พฤษภาคม 2562
       วันที่ 10/5/2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม. ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายช่วงฤดูฝน ป้องกันการระบา…
วันที่: 3 พฤษภาคม 2562
       เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดย นส.ศิรินทรา ด้วงใส พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับพนักงานบริษ…
วันที่: 3 พฤษภาคม 2562
       เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกและให้คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ ชุมชนแสนสุข …
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131