ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 30 สิงหาคม 2561
       วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล  นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี ต.เทพ…
วันที่: 29 สิงหาคม 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้องรัง ในโครงการ Phuket Care “ สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครภูเก็ต
***********************************
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม…
วันที่: 24 สิงหาคม 2561
       วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอพยพอัคคีภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ พนักงานและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจระบบมาตรฐานความปลอดภัย และอัคคีภัยในเบื้องต้น เตรียมความพร้อมสำหรับความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้…
วันที่: 22 สิงหาคม 2561
       วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายเสถียร  แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องก…
วันที่: 20 สิงหาคม 2561
       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ณ หน้าประตูทางเข้า โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยได้รับโลหิตบริจาคจา…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131