ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 31 กรกฎาคม 2561
       เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล  นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ…
วันที่: 28 กรกฎาคม 2561
       วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เรา…
วันที่: 28 กรกฎาคม 2561
       เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกับ ข้าราชการครู บุคลกรท…
วันที่: 28 กรกฎาคม 2561
      
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล  นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต…
วันที่: 23 กรกฎาคม 2561
       เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2561 และให้ข้อมูลความรู้สุขภาพแก่คณะบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131