แพ็คเกจตรวจสุขภาพ
       การตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของตนเองว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติ จะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น
       นอกจากนี้แล้วการตรวจสุขภาพเป็นประจำยังช่วยให้เราสามารถป้องกัน และรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่อาจเกิดขี้นได้อย่างทันท่วงที ทำให้เราทราบความ ผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคบางโรค การตรวจสุขภาพมิได้ทำให้เราเสียเวลาอย่างที่เข้าใจ ในทางตรงข้ามกลับมาช่วยรักษาเวลาของท่านอีกด้วย เพราะการพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมรักษาให้หายได้ง่ายกว่า เร็วกว่า และจะไม่มีคำว่า "สายเกินแก้"
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
Package "Basic Program"(สำหรับอายุ 14 - 25 ปี)คลิกดูรายการตรวจ
Package "Basic Program"(สำหรับอายุ 25 - 35 ปี)คลิกดูรายการตรวจ
Package "Basic Program"(สำหรับอายุ 35 - 45 ปี)คลิกดูรายการตรวจ
Package "Basic Program"(สำหรับอายุ ตั้งแต่ 45 ปีขี้นไป)คลิกดูรายการตรวจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพสิทธิข้าราชการ
โปรแกรม 1(สำหรับอายุตำกว่า 35 ปี)คลิกดูรายการตรวจ
โปรแกรม 2(สำหรับอายุมากกว่า 35 ปี)คลิกดูรายการตรวจ
 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131