ห้องพักผู้ป่วย
            โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เสนอบริการห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อให้ผู้ป่วยเลือกพักได้ตามความต้องการและงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่ห้องพักราคาประหยัดขนาด 2 เตียง จนถึงห้อง VIP ห้องพักทุกประเภทได้รับการออกแบบเพื่อให้คุณได้รับความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนั้นยังมีหอผู้ป่วยรวมให้ท่านได้เลือกใช้บริการอีกด้วย
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
อัตราค่าห้องพักต่อวัน
ห้องพักพิเศษคู่ + อาหาร 1,200 บาท
ห้องพักพิเศษเดี่ยว + อาหาร 2,200 บาท
ห้องพักพิเศษ V.I.P 3,200 บาท
ห้องพัก-หอผู้ป่วยเด็ก 400 บาท
ห้องพักทารกแรกเกิด 300 บาท
ห้องพักผู้ป่วย I.C.U 2,400 บาท
ห้องพักสามัญ ชาย-หญิง 400 บาท
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131