ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ ของนักดื่มตัวยง กลุ่มเสี่ยง 4 โรคร้าย


      ...
แม้นการดื่มสุรา เราจะรู้ดีว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและยังส่งผลเสียที่ตามมาต่อผู้ดื่มและคนรอบข้าง  อาทิเช่น การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ ขาดสติ  ปฏิบัติงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ มีผลเสียต่อสุขภาพ และหากยิ่งดื่มมากก็ยิ่งเพิ่มอัตราการเกิดโรคร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ และนี่คือ 4 โรคร้ายที่คุณนักดื่มควรจะระวังไว้

โรคทางระบบประสาท
            โรคนอนไม่หลับ กระบวนการการรับรู้ความเข้าใจบกพร่อง ขาดสติ จิตหลอน ประสาทหลอน โรคคลั่งเพ้อ เกิดจากโรคพิษสุราเรื้อรัง การทำหน้าที่ของสมองผิดปกติส่งผลถึงการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย อาจทำให้กล้ามเนื้อส่วนปลายแขน ขาอ่อนแรง ปลายประสาทพิการ นอกจากนี้ก็ยังมีโรคซึมเศร้า โรคลมชัก โรคระแวงเพราะสุราด้วย

โรคมะเร็ง
            มะเร็งในปากและช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งเต้านมในผู้หญิง และมะเร็งรังไข่ ซึ่งในผู้ชายส่วนใหญ่ที่เป็นนักดื่มมักป่วยเป็นมะเร็งตับ

โรคหลอดเลือดและหัวใจ
            เกิดจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไป จะทำให้เส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจตีบ ส่งผลให้ผู้ที่ชอบดื่มสุราเป็นประจำมีอัตราการเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่ดื่มน้อยกว่า และยังทำให้เกิดความผิดปกติที่กล้ามเนื้อหรือเซลล์หัวใจได้ กลายเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม นอกจากนี้ยังทำให้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ สมองส่วนนอกลีบฝ่อ อาการระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกินไป โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและโรคหัวใจล้มเหลว

โรคเรื้อรังอื่นๆ
            โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง ต่อมาก็โรคกระเพาะอักเสบ เนื่องจากแอลกอฮอล์ไปทำลายสารเคลือบกระเพาะ โรคต่อมหมวกไต กระดูกพรุน โรคเกาต์ โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น
จากข้างต้น  นักดื่มเองส่วนใหญ่จะไม่ดูแลและใส่ใจสุขภาพ หรือ หากใส่ใจก็สายเกินแก้ ดังนั้น คนในครอบครัวด้วยกันจึงต้องหันไปชักชวนให้นักดื่มทั้งหลาย ตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นการคัดกรองโรคและเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักดื่ม ก่อนที่จะสายเกินไป หรือบางรายไม่ลดการดื่มลง แต่เมื่อทราบผลของการตรวจสุขภาพในทางที่ไม่ดีหรือเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้าย ถึงแม้นไม่รักตนเอง แต่ก็จะรักครอบครัว พ่อ-แม่ ลูก ทำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกการดื่มได้  ดังนั้น คนในครอบครัวควรให้คนที่เรารัก ที่มีพฤติกรรมเป็นนักดื่มตัวยงได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของเขาต่อไปในอนาคต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
โทรศัพท์   0-7635-888 ต่อ 1180
ที่มา:

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131