กิจกรรม Big Cleaning Day กวาดบ้านต้อนรับตรุษจีนปี 64
IMG_6593
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมโครงการกวาดบ้านต้อนรับตรุษจีนปี 64 ด้วยทางผู้บริหารได้ให้นโยบายให้ดำเนินการกวาดบ้านต้อนรับตรุษจีน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานและพื้นที่พักอาศัย และเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่สำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ถือว่าวันตรุษจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าก่อนถึงวันเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน ทุกบ้านจะต้องทำความสะอาด เก็บ กวาด อาคารบ้านเรือน ให้สะอาดเรียบร้อย ซึ่งหมายถึงการกวาดเอาโชคร้ายออกไป เพื่อเตรียมรับสิ่งดี ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ พนักงาน และข้าราชการ ร่วมกันช่วยกำจัด จัดการสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ รวมทั้งบริเวณโดยรอบของอาคารหอพัก ในห้องพักและพื้นที่ส่วนรวมของหอพัก เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ทำงาน อาคาร หอพัก ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
กิจกรรม กวาดบ้านต้อนรับตรุษจีนปี 64 ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บขนมูลฝอย ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต มา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรม