โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
167866834
     วันที่ 5 เมษายน 2564 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่งทีมพยาบาลวิชาชีพสนับสนุนการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ณ. โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและยกระดับการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม