อบจ.ภูเก็ต ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ​บริเวณพื้นที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
131502729

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น. นายฐานันดร กิจภาณัฐการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีดล้างฆ่าเชื้อน้ำยาคลอรีน ณ บริเวณโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม