ออกหน่วยฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ 6
IMG_7099
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ 6
ทั้งนี้ นักเรียนชั้น ป.1 ให้วัคซีนชนิดกินป้องกันโรคโปลิโอ (OPV) คนละ 2 หยด และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) และวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กที่ไม่มีประวัติรับวัคซีนตอนอายุ 4-7 ปี ตามสมุดอนามัยมารดาและทารกเล่มสีชมพู จำนวน 27 คน และนักเรียนชั้น ป.6 ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) จำนวน 99 คน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลตนเองหลังฉีดวัคซีน

ภาพกิจกรรม