ประกาศ📣 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ข้อกำหนดมาตรการ ดังนี้
1. งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี
2. ผู้ป่วยภาวะสุดท้ายของชีวิต ให้ญาติสลับเข้าเยี่ยมได้ ครั้งละ 1 คน นาน 15 นาทีและเข้าเยี่ยมในเวลาที่กำหนด ดังนี้
หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เวลา 12.00-14.00 น. และเวลา 18.00-20.00 น.
หอผู้ป่วยใน (IPD) เวลา 10.00-13.00 น. และเวลา 15.00-20.00 น.
3. อนุญาตให้มีญาติเฝ้าเตียงละ 1 คนเท่านั้น
ยกเว้นผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี ให้ผู้ปกครองเฝ้าได้ 2 คน และสวมหน้ากาก ติดบัตรเฝ้าไข้ตลอดเวลา
หากญาติต้องการทราบอาการผู้ป่วย สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 076-358-888 ต่อ 0 สายด่วน 1131 และแจ้งหอผู้ป่วยที่ผู้ป่วยนอนรักษาตัว
“ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งคอรบครัว”
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต