อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 เชิงรุก RT-PCR (SWAB)
185366628

     เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์มัสยิดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย” เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับชาวภูเก็ต

ภาพกิจกรรม