โรคภูมิแพ้ คือโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาไวต่อสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้หรือสารระคายเคือง ซึ่งจะทำให้เกิดอาการแพ้ โรคชนิดนี้มักไม่ค่อยรุนแรงถึงชีวิต แต่จะส่งผลรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือทำงาน สาเหตุหลักคือ กรรมพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ไม่ออกกำลังกายทำให้ร่างกายอ่อนแอ การรับประทานอาหารจานด่วนมากขึ้น ทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน การสูบบุหรี่ มลพิษ การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้าน และการตกแต่งบ้านด้วยการปูพรม ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละออง และการติดเครื่องปรับอากาศทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้เชื้อไรฝุ่นเจริญเติบโตได้ดี
อาการของโรคภูมิแพ้
– มีผื่นที่ผิวหนัง เช่นผื่นแพ้ ลมพิษ คันตามผิวหนัง
– คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม
– ไอ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด โรคหอบ หืด
– เคืองตาและตาแดง คัดจมูก
– บวมรอบปาก อาเจียน และถ่ายเหลว
– แสบคอ น้ำมูกไหลลงคอ หูอื้อ
การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้
– ดูแลร่างกายให้สดชื่น แข็งแรงอยู่เสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และควรออกกำลังกายเป็นประจำ
– ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นประจำเมื่อมีน้ำมูกเรื้อรัง
– ปฏิบัติตามคำแนะนำและรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง พบแพทย์เมื่อมีอาการแทรกซ้อนระหว่างการรักษา เช่น มีไข้ น้ำมูก ไอมีเสมหะ หอบ เป็นต้น
“ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งครอบครัว”
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ 076-358-888 สายด่วน 1131