โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
166672530

วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต. ส่งทีมพยาบาลวิชาชีพสนับสนุนการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ณ. โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่งสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและยกระดับการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามมาตรการของกระทรวสาธารณสุข เพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

 

ภาพกิจกรรม