เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล พร้อมด้วยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก                   

ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต, การวัดค่าน้ำตาลในเลือด, วัดเส้นรอบเอว และพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี! การวินิจฉัยโดยแพทย์และจ่ายยาให้กับประชาชน

ภาพกิจกรรม