การรักษาพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลจากอุทกภัยของโรงพยาบาล อบจ ภูเก็ต