ดาวน์โหลด

ชื่อ
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา พฤษภาคม2564
05/05/2021 962.48 KB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา เมษายน 2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 01/04/2021 943.29 KB
ประกาศอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปี 2564
ประกาศ รพ.อบจ.ภูเก็ต, อัตราค่าบริการ 15/03/2021 121.92 KB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา มีนาคม 2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 01/03/2021 947.44 KB
อัตราค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาและอัตราค่าห้องพักของสิทธิข้าราชการ/อปท. ประจำปี 2564
ประกาศ รพ.อบจ.ภูเก็ต, อัตราค่าบริการ 08/02/2021 276.67 KB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา กุมภาพันธ์ 2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 08/02/2021 909.19 KB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา มกราคม 2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 21/01/2021 934 KB