ดาวน์โหลด

ชื่อ
แผนการให้บริการนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม 2565
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 02/08/2022 34.40 KB
แผนการให้บริการนอกเวลาราชการ เดือนกรกฎาคม 2565
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 12/07/2022 33.76 KB
แผนการให้บริการนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน 2565
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 01/06/2022 33.58 KB
แผนการให้บริการนอกเวลาราชการ เดือน พฤษภาคม 2565
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 02/05/2022 33.53 KB
แผนเดือนเมษายน 2565
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 19/04/2022 33.57 KB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา มีนาคม 2565
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 09/03/2022 33.71 KB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา ม.ค. 2565
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 23/02/2022 53.50 KB
ประกาศอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปี 2564 ของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 13)
อัตราค่าบริการ 23/02/2022 1.45 MB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา กันยายน 2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 10/09/2021 10.94 KB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา สิงหาคม 2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 02/08/2021 12.25 KB