ดาวน์โหลด

ชื่อ
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา กันยายน 2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 10/09/2021 10.94 KB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา สิงหาคม 2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 02/08/2021 12.25 KB
ประกาศอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปี 2564 ของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4)
ประกาศ รพ.อบจ.ภูเก็ต, อัตราค่าบริการ 05/07/2021 553.54 KB
ประกาศอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปี 2564 ของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่3)
ประกาศ รพ.อบจ.ภูเก็ต, อัตราค่าบริการ 02/07/2021 225.50 KB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา กรกฎาคม2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 02/07/2021 12.04 KB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา มิถุนายน2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 02/06/2021 14.05 KB
ประกาศแจ้งงดให้บริการหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
งดให้บริการ, ประกาศ รพ.อบจ.ภูเก็ต 28/05/2021 133.82 KB
ประกาศอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปี 2564 Laparoscopic Cholecystectomy (เพิ่มเติม)
ประกาศ รพ.อบจ.ภูเก็ต, อัตราค่าบริการ 17/05/2021 470.62 KB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา พฤษภาคม2564
05/05/2021 962.48 KB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา เมษายน 2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 01/04/2021 943.29 KB