ดาวน์โหลด

ชื่อ
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา มีนาคม 2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 01/03/2021 947.44 KB
อัตราค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาและอัตราค่าห้องพักของสิทธิข้าราชการ/อปท. ประจำปี 2564
ประกาศ รพ.อบจ.ภูเก็ต, อัตราค่าบริการ 08/02/2021
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา กุมภาพันธ์ 2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 08/02/2021 909.19 KB
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา มกราคม 2564
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 21/01/2021 934 KB