โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี!!

สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่

1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี

3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)

4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

7. โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่. ”ทุกวันพุธ และ วันพฤหัสบดี” ของเดือนที่กำหนด

“รอบเช้า เวลา 9.00 น.-11.30 น.”

“รอบบ่าย เวลา 13.30 น.-16.00 น.”

เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนสิงหาคม. 2564. หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

จุดรับบริการ ณ บริเวณชั้น 8 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**