โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี
สภากาชาด_๒๑๐๒๐๔_10
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำทีมโดยเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต จำนวน 32 คน
ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำรายการที่ตรวจ เช่น วัดความดัน, เอ็กซเรย์ปอด, ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, ตรวจการทำงานของไต, ตรวจการทำงานของตับ, ตรวจมะเร็จปากมดลูก ฯลฯ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับทางโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมาตลอด
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ใดที่สนใจบริการออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ยินดีให้บริการ พร้อม ออกไปให้บริการยังสถานประกอบการ ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ท่านกำหนด โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและนัดหมายเพื่อติดต่อตรวจสุขภาพได้ที่ แผนกการตลาด โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7635-888 ต่อ 1914

ภาพกิจกรรม