โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รับมอบน้ำดื่ม 
192137640

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเทพกษัตริย์ มอบน้ำดื่ม จำนวน 58 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

     ในการนี้ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม