โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รับมอบน้ำดื่ม 
S__31948806

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ร้านหอแว่นภูเก็ต มอบน้ำดื่ม จำนวน 240 ขวด ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ในการนี้ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม