โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

IMG_4698

วันที่ 13 เมษายน 2563 ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พว.สุจิรา รองพล หัวหน้ากลุ่มพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบพัดลม จำนวน 20 เครื่อง เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ
1.พล.ร.ต.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช (ทัพเรือภาคที่ 3)
2.น.อ.อนุสรณ์ คล่องแคล้ว (ทัพเรือภาคที่ 3)
3.น.อ.กราญรักษ์ ขันฑวัฒน์ (ทัพเรือภาคที่ 3)
4.น.อ.โยธิน อารีเอื้อ (ทัพเรือภาคที่ 3)
5.น.อ.ประทีป พงษ์ศิริ (ทัพเรือภาคที่ 3)
6.น.อ.บรรณวิตร์ เฉลิมทอง (ทัพเรือภาคที่ 3)
7.น.ต.ประสิทธิ์ หนูเพชร (ทัพเรือภาคที่ 3)
8.บุคลากรกองการเงิน (ทัพเรือภาคที่ 3)
9. คุณศุภฤกษ์ กชกรนิวัฒน์และครอบครัว
10.คลินิกทันตกรรม รอยัลมารีน่า (RMDC)
11.บริษัท ช.รุ่งเรืองอลูมินั่ม จำกัด
12.คุณพิมพ์สิริ สมคะเน
13.คุณโจ, คุณจุ, คุณจี และคุณแตน
14.คุณวิโรจน์ (หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ภาพกิจกรรม