โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
9740

วันที่ 12. พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบพระคุณ ร้าน. HealthyBake ได้มอบเบเกอรี่ จำนวน 50. ชิ้น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่. เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต้านภัยโควิด-19

 
 

ภาพกิจกรรม