ขอเชิญชวนประชาชนที่ใช้** สิทธิบัตรทองและอยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง**

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนที่ใช้** สิทธิบัตรทองและอยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง** ได้แก่ 

1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 

2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 

3) ผู้มีโรคเรื้อรัง  คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 

5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 

6) โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35) 

7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

สามารถติดต่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี แบบ Walk in ได้ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 8.30-11.30 น. ณ.จุดรับบริการชั้น 8 (สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องทำนัดล่วงหน้า) เริ่ม 17 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด