คลินิกกุมารเวชกรรม

     ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล รักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็กที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามหลักกระทรวงสาธารณสุขแก่เด็กทุกช่วยวัย
child2

อัลบั้ม