คลินิกกุมารเวชกรรม

     ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล รักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็กที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามหลักกระทรวงสาธารณสุขแก่เด็กทุกช่วยวัย
child2

อัลบั้ม

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1150