คลินิกตา

ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและต้องการ การดูแลรักษาแบบเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ สามารถตรวจรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง และครอบคลุมไปถึงการผ่าตัดโรคเกี่ยวกับตาอีกด้วย

eye4

อัลบั้ม

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1186