คลินิกทันตกรรม

     ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพภายในช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เอกซเรย์ฟัน บริการด้าน ทันตกรรมเฉพาะทาง เช่น การใส่ฟันปลอมโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
dnt1

อัลบั้ม