คลินิกทันตกรรม

     ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพภายในช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เอกซเรย์ฟัน บริการด้าน ทันตกรรมเฉพาะทาง เช่น การใส่ฟันปลอมโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
dnt1

อัลบั้ม

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1158