คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์)

     ให้บริการผู้ป่วยเกี่ยวกับกระดูกและข้ออย่างครบวงจร พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการรักษาและการผ่าตัด มีหอผู้ป่วยรองรับการดูแลรักษาพยาบาลหลังผ่าตัด มีทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมกับแผนกกายภาพบำบัดพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาตนเองต่อเนื่องที่บ้าน
artho3

อัลบั้ม

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1149