คลินิกสูตินรีเวช

     ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี ตั้งแต่การวินิจฉัยตรวจคัดกรอง ตรวจรักษาทางสูติ-นรีเวช ไม่ว่าจะเป็น การตรวจคัดกรองโรคของระบบอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี การผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช การให้คำปรึกษาภาวะการมีบุตรยาก การฝากครรภ์ การคลอด และภาวะวัยทองโดยทีมแพทย์สูติ-นรีเวชผู้เชี่ยวชาญ
ob

อัลบั้มรูป

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1150