คลินิกสูตินรีเวช

     ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี ตั้งแต่การวินิจฉัยตรวจคัดกรอง ตรวจรักษาทางสูติ-นรีเวช ไม่ว่าจะเป็น การตรวจคัดกรองโรคของระบบอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี การผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช การให้คำปรึกษาภาวะการมีบุตรยาก การฝากครรภ์ การคลอด และภาวะวัยทองโดยทีมแพทย์สูติ-นรีเวชผู้เชี่ยวชาญ
ob

อัลบั้มรูป