คลินิกหู คอ จมูก

     ให้บริการตรวจรักษาและการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับ 3 อวัยวะสำคัญของร่างกายได้แก่ หู คอ จมูก ซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและต้องการดูแลรักษาแบบเฉพาะทางด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์
ob

อัลบั้ม

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1186