คลินิกอายุรกรรม

     มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรมทั่วไป ให้บริการตรวจค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ทั่วไป พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานในการรักษาที่เต็มไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วในการตรวจรักษา
med3

อัลบั้มรูป

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1148