คลินิกอายุรกรรม

     มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรมทั่วไป ให้บริการตรวจค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ทั่วไป พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานในการรักษาที่เต็มไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วในการตรวจรักษา
med3

อัลบั้มรูป