คลินิกเบาหวาน / ความดัน

     ให้บริการตรวจสุขภาพรักษาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูงพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ให้คำแนะนำและความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยแพทย์และนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญ
ncd5

อัลบั้ม