คลินิกเบาหวาน / ความดัน

     ให้บริการตรวจสุขภาพรักษาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูงพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ให้คำแนะนำและความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยแพทย์และนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญ
ncd5

อัลบั้ม

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 3110