คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ

    คลินิกโรคทางเดินหายใจ ARI คลินิกให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เป็นพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งจะแยกจากอาคารหลักของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยจะเปิดให้บริการแบบ One Stop Service ซึ่งจะสามารถลงทะเบียน ตรวจคัดกรอง พบแพทย์ ชำระค่ารักษาพยาบาล และรับยาได้ในจุดเดียว พร้อมทั้งยังมีช่องทางพิเศษ หากจำเป็นจะต้องแอดมิดในโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
Screenshot_20240119_150517

อัลบั้มรูป