#ประชาสัมพันธ์ คิว อาร์ โค้ด ลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือประชาชนผู้เดินทางเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงทะเบียนเพื่อติดตามผู้ที่เดินทางเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ม.4 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต และชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ชุมชนร่วมน้ำใจ และชุมชนขุมน้ำนรหัส ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามผู้ที่เดินทางเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของรพ.อบจ.ภูเก็ต ได้แก่ ม.4 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต และชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ชุมชนร่วมน้ำใจ และชุมชนขุมน้ำนรหัส ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
**ใช้ข้อมูลสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคเท่านั้น**