สายด่วนโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต PPH HOTLINE 1131 ให้บริการทุกวันทุกเวลา
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้บริการสายด่วน 1131 ให้คำปรึกษา รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน จากผู้เข้ารับบริการ และประชาชน ทางโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าผู้เข้ารับบริการและประชาชนสะดวกก็สามารถโทรได้ ทั้งช่วงนอกเวลาราชการ รวมถึงวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่น ๆ ด้วย
สายด่วนโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 1131 เป็นช่องทางหนึ่งที่สะดวกรวดเร็ว หากผู้เข้ารับบริการและประชาชนต้องการสอบถามการให้บริการคลินิกต่าง ๆ ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล / โรงพยาบาลตามสิทธิฯ และสิทธิประกันสังคมอื่นๆ สามารถโทรถามได้ทันที พร้อมจะให้บริการท่านเสมอ
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
“ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งครอบครัว”
📞โทรศัพท์ 076-358-888 สายด่วน 1131