ติดต่อเรา

18, 20 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
หมายเลขโทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888

สายด่วน : 1131

แผนที่