นายก อบจ.ภูเก็ตและคณะฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจและคำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายแพทย์บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวกัลยา วัฒนเกษมเสวี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อเสริมสร้างพลังและให้กำลังใจ คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว พร้อมทั้งมีการปรึกษาหารือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายสมภพ ญาณพิสิฐกุลรก.ผอ.รพ.สต.บ้านไม้ขาวและเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้พบปะชุมชนผู้สูงอายุบ้านไม้ขาวพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่