นายก อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเพื่อชาวภูเก็ต “อยู่ที่ไหน ก็ใกล้หมอ”

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการเพื่อชาวภูเก็ต โดยจัดแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ตามโครงการ “อยู่ที่ไหน ก็ใกล้หมอ”  #อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน