นายก อบจ.ภูเก็ต มอบหมายให้รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลนครลำปางเพื่อศึกษาดูงาน "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 "

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลนครลำปาง นำโดยนายพีระยศ วิรัตน์เกษ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร “การพัฒนานครลำปางไปสู่เมืองแห่งอนาคต (City of the Future&Sustainable Development Goals:SDGs)” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต