นายก อบจ.ภูเก็ต มอบหมายให้นายแพทย์บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 14.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายแพทย์บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ตพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนบ้านบางดุก บ้านหมากปรก บ้านรากไม้ บ้านทุ่งคาและบ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว ได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซึมซับให้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้พบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น