ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ตรวจสุขภาพ_๒๑๐๓๑๒_37

     วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงความผิดปกติของร่างกาย และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของนักเรียนกับคุณครูประจำ

ภาพกิจกรรม