ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
คัดกรองเบาหวาน​ ความดัน​ ชุมชนปลากะตัก_๒๐_5

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่ ชุมชนปลากะตักพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จัดให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต, การวัดค่าน้ำตาลในเลือด, วัดเส้นรอบเอว และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ได้รับการดูแลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมและทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ภาพกิจกรรม