ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
คัดกรองเบาหวานความดัน​ ชุมชนสะพานร่วมพูน_13

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ที่ ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รายการที่ตรวจ ได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง การวัดค่าน้ำตาลในเลือด, วัดเส้นรอบเอว, โรคซึมเศร้า และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับการดูแลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม ดูแลการรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม