ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
                       
1218021

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต บริการตรวจคัดกรองเบาหวานด้วยการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว วัดเส้นรอบเอว ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาข้อมูลสุขภาพกับทีมส่งเสริมสุขภาพฯ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม