ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชุมชน แสนสุข_๒๐๐๖๑๘_0009

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 ให้แก่ประชาชน และแนะนำวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ณ ชุมชนร่วมน้ำใจ ต.ตลาดใหญ่

ภาพกิจกรรม