ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
132054611

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกตรวจคัดกรอง มีการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน ให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโควิด-19 กับแม่ค้าและประชาชน พร้อมบันทึกประวัติการเดินทางของแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ. ตลาดนัดซอยวาณิช ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม